pomyłka


pomyłka
Pomyłka w adresie zob. adres 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pomyłka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. pomyłkałce; lm D. pomyłkałek {{/stl 8}}{{stl 7}} nieświadome odejście od jakichś zasad, reguł, błędne rozpoznanie sytuacji; nieudane posunięcie, niewłaściwa ocena kogoś lub czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomyłki w …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pomyłka — ż III, CMs. pomyłkałce; lm D. pomyłkałek «sąd lub postępek niezgodny z istotnym stanem rzeczy lub z obowiązującymi normami, mylne mniemanie, niewłaściwe, nieudane posunięcie; błąd, omyłka» Gruba, śmieszna pomyłka. Pomyłka w adresie, w rachunkach …   Słownik języka polskiego

  • pomyłka w adresie — {{/stl 13}}{{stl 7}} wyrażenie używane w odpowiedzi na czyjeś nieuzasadnione pretensje lub zarzuty, z którymi należałoby się zwrócić do kogoś innego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomyłka w adresie. Mnie przy tym nie było. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • adres — 1. Pomyłka w adresie; pomylić się w adresie; to nie ten adres «o niewłaściwie skierowanych uwagach, pretensjach, prośbach»: Wasza Wielebność, pomyłka w adresie. Wasza Wielebność ma całkowitą rację, ale to nie do mnie z tą sprawą. Proszę to… …   Słownik frazeologiczny

  • Свой язык — (Svoja mova)  группа диалектов, на которых говорят белорусы Подляского воеводства в Польше. Диалекты, объединенные названием «Свой язык», делятся на 3 группы, в зависимости от того, как ведут себя согласные d и t перед гласными e и i.… …   Википедия

  • Подляшский микроязык — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения …   Википедия

  • diabeł — 1. Czyhać jak diabeł na dobrą duszę «wyczekiwać na kogoś, czatować na kogoś, chcąc od niego coś uzyskać»: Czyham na ciebie jak diabeł na dobrą duszę, bo się cholernie nudzę, wpadnij do mnie, błagam. Roz tel 2001. 2. Diabeł ogonem nakrył «o czymś …   Słownik frazeologiczny

  • drogo — Coś drogo kogoś kosztuje, może kogoś drogo kosztować «ktoś może ponieść przykre konsekwencje czegoś, coś może wymagać od kogoś dużej ofiary, poświęcenia»: Musimy być czujni, Hans – mówiła – bo każda pomyłka może nas bardzo drogo kosztować...… …   Słownik frazeologiczny

  • ślad — 1. Ani śladu kogoś, czegoś; ani śladu, ani popiołu «kogoś, czegoś nie ma, nie widać»: Carlos jeszcze raz rozgląda się po cudzym wnętrzu, ale na próżno. Ani jednego zdjęcia. Notatnika z adresami też ani śladu. P. Siemion, Łąki. Z Rzeczypospolitej… …   Słownik frazeologiczny

  • ujść — Coś (nie) ujdzie komuś płazem, na sucho «ktoś (nie) uniknie przykrych następstw, konsekwencji czegoś»: Zmarnował pan cały trud, cały wysiłek mojego życia! Nie ujdzie to panu płazem, nie, panie Kleks. Ja panu pokażę, co potrafi Filip, kiedy chce… …   Słownik frazeologiczny